De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2014 met 1,3 % verhoogd. Tevens is er een trede 7 voor het aantal dienstjaren toegevoegd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

  Dirigent of organist   Dirigent en organist
Dienstjaren Bev. III Bev. II Bev. I   Bev. III Bev. II Bev. I
               
1 19,95 23,05 25,85   31,00 35,90 40,75
2 20,45 23,85 26,85   31,10 36,70 41,80
3 21,00 24,60 27,85   32,60 37,55 42,80
4 21,55 25,40 28,90   33,15 38,40 43,85
5 22,05 26,20 29,95   33,70 39,20 44,90
6 22,55 26,95 31,00   34,20 40,00 45,95
7 of meer 23,05 27,70 32,00   34,70 40,85 46,95

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2014 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is nu trede 7 (Dienstjaar 7 of meer) van toepassing. In de komende drie jaren wordt nog jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd. Dit betekent dat er vanaf 2013 voor alle kerkmusici naast de geïndexeerde verhoging een extra salarisverhoging op basis van anciënniteit van toepassing zal zijn. Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging.

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 18,75 28,00
Groep B 12,70 18,75