BRUSSEL (KerkNet/DBK/Kathpress) – Duitstalige katholieken uit België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Zuid-Tirol beschikken over een herwerkte versie van hun gebeds- en zangboek ‘Gotteslob’. De vorige editie dateerde uit 1975. Het zangboek werd destijds ingevoerd om, in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, de volkstaal te promoten. In de meeste Duitstalige parochies is het liedboek ‘Gotteslob’ sinds de eerste zondag van de Advent in gebruik. In enkele Duitse parochies werd al eerder een voorlopige versie van het zangboek op proef ingevoerd, om rekening te houden met de bemerkingen.

Aartsbisschop Robert Zollitsch, de voorzitter van de Duitse bisschoppen, zegt dat het nieuwe gebeds- en zangboek het geloof en de geloofszoektocht van mensen bij het begin van het derde millennium wil ondersteunen, door middel van liederen, teksten en gebeden. Bisschop Friedhelm Hofmann van Würzburg, de voorzitter van de commissie voor het nieuwe zangboek, zegt dat de herwerking nodig was om in te spelen op de veranderingen in de wereld, in de kerk en bij de gelovigen zelf. “Dat weerspiegelt zich niet enkel in het taalgebruik, maar eveneens in de selectie van de liederen.” Tegelijk worden vele bekende kerkliederen behouden. Daarmee wordt ook bijgedragen tot continuïteit.

Parochies in dertien Duitse bisdommen moeten voorlopig nog even geduld uitoefenen, omdat de druk van ‘Gotteslob’ daar werd herroepen wegens de slechte drukkwaliteit. Duitstalige parochies in ons land beschikken vanaf het begin van het nieuwe jaar over hun gebedsboek. Volgens Deken Helmut Schmitz van Eupen bevat hun versie een eigen gedeelte voor het bisdom Luik, met enkele toegevoegde liederen.

Bron: KerkNet; 3 december 2013
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=118939