Op zaterdag 5 oktober 2013 heeft het bestuur van de Stichting Ward Centrum Nederland besloten de stichting te ontbinden. Het Nederlandse basisonderwijsveld blijkt nauwelijks nog belangstelling te hebben voor een muziekmethodiek, die gebaseerd is op een brede én gedegen ontwikkeling van het innerlijk gehoor, op gezonde stemontwikkeling en op het leren lezen en schrijven van muziek. Het accent ligt momenteel op kortstondige muziekprojecten enerzijds en allerlei vormen van talentselectie anderzijds. Het bestuur van Ward Centrum Nederland beschikt noch over de financiële middelen noch over de mankracht om dit getij te keren en heeft daarom besloten haar activiteiten te staken en de stichting te ontbinden. Voor informatie over de Wardmethode, de methode Stepping Tones en over 'Het woord dat vleugels kreeg' kunt u contact opnemen met Wilko Brouwers: wilko.brouwers@iae.nl

Bron: Wilko Brouwers; 9 oktober 2013