HEESWIJK - De zangdag gregoriaans die afgelopen februari plaatsvond in de Abdij van Heeswijk was een succes. Gezien het enthousiasme van het grote aantal deelnemers organiseren we volgend jaar opnieuw een zangdag en wel op zaterdag 8 februari 2014 in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Noteert u alvast deze datum!