HEESWIJK - De jaarlijkse zangdag van de NSGV in het Bisdom Den Bosch staat dit jaar in het teken van het nieuwe Liedboek voor de protestantse kerken. Daarbij gaan we misschien ‘ons boekje te buiten…’! In dit zangboek staat heel veel nieuw en divers repertoire dat zeker ook heel goed bruikbaar is in de parochiële praktijk. Op deze dag zult u ervaren dat de taal van gebed, lofzang en muziek over de grenzen van de kerken heen klinkt!
Er is de laatste maanden al veel over deze prachtige liedbundel geschreven. In het laatste Gregoriusblad staat een uitgebreide bespreking (daar wordt hij een ‘katholieke’ bundel genoemd!). Op de website www.liedboek.nl vindt u meer informatie.
Christiaan Winter is bereid gevonden op deze dag de koorleider te zijn. Hij is als redactielid nauw betrokken geweest bij de samenstelling van het Liedboek en heeft ook verschillende liederen gecomponeerd die in de bundel staan. Christiaan was al eens eerder bij ons te gast op onze dag ‘Afkijken bij de meester’. Hij is hij o.a. kerkmusicus van de Oude Kerk in Amsterdam.
De zangdag vindt weer plaats in de sfeervolle Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. In de Abdijkerk zal Jan van de Laar het grote Vermeulen/Adema-Schreurs orgel bespelen.
Wanneer en waar: op zaterdag 26 oktober van 10.00 tot 16.00 uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De kosten bedragen € 15,00, inclusief koffie/thee en lunch.
U kunt zich als volgt aanmelden:
1) stuur vóór 15 oktober het aanmeldformulier (te downloaden van onze website www.nsgv.nl) naar het bureau;
2) maak het verschuldigde bedrag over op Postbank 112.52.36 t.n.v. 'Penningmeester St.-Gregoriusvereniging' te Schijndel, o.v.v. van 'Zangdag 26 oktober'.

Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van de kosten! U ontvangt geen bevestiging.