HAARLEM - In de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem neemt het Engelse repertoire een belangrijke plaats in, een traditie die werd destijds ingezet door mgr. Jan Valkestijn, werd uitgebouwd door Fons Ziekman en die ook voortgezet zal worden door Sanne Nieuwenhuijsen die onlangs de leiding van de koorzang in de kathedraal heeft overgenomen. Hoewel de Engelse koormuziek geassocieerd wordt met hoogstaande kwaliteit, wil dat niet zeggen dat dit repertoire alleen bereikbaar is voor de topkoren. Ook voor parochiekoren zijn er goede composities te vinden die een niet al te hoge moeilijkheidsgraad hebben en een welkome bijdrage kunnen zijn aan de liturgie.
Sanne Nieuwenhuijsen ontvangt dirigenten en koorleden op zaterdagmiddag 9 november a.s. graag in de Koorschool Sint Bavo in Haarlem om kennis te maken met Engels kerkkoorrepertoire in diverse bezettingen (1- tot 4-stemmig), waaronder een antwoordpsalm op de muziek van een Engelse chant, een Christmas Carol, diverse anthems (motetten) en enkele misdelen.
Aan het einde van de middag wandelen de deelnemers naar de kathedraal om, na een korte rondleiding, enkele ingestudeerde werken in deze imposante ruimte tot klinken te brengen. Daarbij zal Mark Heerink het orgel bespelen.
Programma en overige informatie: website