HAARLEM - Voorafgaande aan het afscheid van Fons Ziekman is Sanne Nieuwenhuijsen door mgr. dr. J.M. Punt geïnstalleerd als nieuwe Magistra Cantus van de Kathedraal, de Koorschool Haarlem en het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo. De bisschop sprak daarvoor een gebed uit en zegende haar door handoplegging. Daarna zegenden ook de concelebranten plebaan H.J.Van Ogtrop en mgr. J. Stam (proost van het Kathedraal Kapittel) haar door handoplegging gevolgd door diaken E. Fennis.

Direct hierna is scheidend Magister Cantus Fons Ziekman benoemd tot ridder in de orde van Sint Silvester. Dit voor zijn uitzonderlijk inzet voor de muziek in de Kathedraal en het bisdom, de Koorschool Haarlem en het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo.

De benoeming tot Ridder in de Orde van Sint Silvester is een van de allerhoogste Pauselijke onderscheidingen die wordt toegekend aan mensen die zich op bijzondere en unieke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk en samenleving. De plebaan haakte daar bij zijn laudatio prachtig op in door aan te geven dat Fons sinds zijn aanstelling in 1977 met de Koorschool en het Muziekinstituut grote stappen heeft gemaakt en een vernieuwend beleid heeft gevoerd. Fons dankte in zijn nawoord vooral ook de koorleden, de bisschop en pastores voor de zeer prettige samenwerking.

In het privéconcert later in de middag is Fons toegezongen door enkele geledingen van het koor en door oud-koorleden waarbij voor deze gelegenheid een speciale Fons-passie is uitgevoerd.

Bron: Persbericht Koorschool Haarlem; september 29, 2013