NOORDWIJK - De Schola Gregoriana van de kerk Maria ter Zee in Noordwijk aan Zee aangevuld met een groot aantal gastzangers hebben op 17 augustus, de jaarlijkse feestdag van Jeroen,  in de pas gerestaureerde RK St.-Jeroenskerk de reconstructie gezongen van de Vespers van St. Jeroen. Celebrant was pastoor Theo Blokland, geassisteerd door een acoliet. Dirigent Rens Tienstra heeft op basis van uitgebreid bronnenonderzoek een reconstructie gemaakt van de oorspronkelijke gezangen van dit onderdeel van het getijdengebed voor de H. Jeroen van Noordwijk. Na eeuwen klonken deze "vergeten gezangen" weer voor het eerst in de context van een liturgieviering, een unieke gebeurtenis, waarmee een ontbrekend onderdeel van ons cultureel erfgoed werd aangevuld. Er waren ruim 150 personen aanwezig .