BLANKENBERGE - Het pastorale landschap onderging en ondergaat heel wat veranderingen. Het priestertekort en vooral het verzwakken van de lokale gemeenschappen maken het groeien naar grotere pastorale eenheden noodzakelijk. Om de levenskracht van het evangelie aan het licht te laten komen hebben wij nood aan vitale gemeenschappen, waar verkondiging, liturgie en diaconie aan hun trekken komen. Wij stellen ons de vraag op welke manier de liturgie criteria aanreikt bij dit proces van de (re)organisatie van deze gemeenschappen en omgekeerd: welke zijn de consequenties van de reorganisatie van de parochies voor het liturgisch leven.

Het congres zal hierover theologische informatie aanbieden, beleidsvisies analyseren, zoeken naar liturgische criteria voor de parochie van de toekomst met zijn problemen en hinderpalen, kansen en uitdagingen, stilstaan bij concrete vragen zoals de viering van de zondag waarop de kerkgemeenschap zichtbaar wordt en het samen vieren van de Goede Week. Ook maakt het programma dialoog mogelijk over concrete punten in verband met liturgie, die het werken aan vitale gemeenschappen ondersteunen. Het congres vindt plaats op 28 en 29 oktober  2013 in Blankenberge (België)

Voor uitgebreide informatie en opgave zie: http://www.liturgischcongres.be/