HAARLEM (RKnieuws.net) - Nog wekelijks celebreert mgr. Valkestijn  de doordeweekse eucharistie in de kathedrale Basiliek van Sint Bavo in Haarlem. Vandaag viert hij zijn 85ste verjaardag.
Mgr. drs. Johannes Wilhelmus Nicolaas Valkestijn (geboren in 1928 te Amsterdam) werd in 1956 tot priester gewijd. Zijn muziekstudies aan het conservatorium van Amsterdam voltooide hij in 1963. Hij werd daarna benoemd tot rector cantus van de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem en tot de directeur van de daaraan verbonden Koorschool, een functie die hij 26 jaar lang uitoefende. Onder zijn leiding verkreeg het kathedrale koor nationale en internationale faam.
In 1982 sloot hij zijn studie Muziekwetenschap cum laude af. Valkestijn heeft diverse liturgische composities op zijn naam staan alsmede talrijke wetenschappelijke publicaties op het gebied van de kerkmuziek. In 1981 werd hij om zijn vele werk voor de kerkmuziek geëerd met een benoeming tot erekapelaan van Z.H. de Paus. In 1989 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in 1995 ontving hij ‘The Honorary Award of Member of the British Empire’ (MBE). In 2009 verleende bisschop Punt hem de titel van ere¬kanunnik van het kathedraal kapittel als eerbewijs voor zijn grote verdiensten voor de kerkmuziek in het bisdom Haarlem-Amsterdam, in het bijzonder voor zijn jarenlange inzet voor het Muziekinstituut van de kathedraal Sint Bavo.

Bron: Redactie Rorate; 7 september 2013
http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/nieuws/11-nederland/74273-mgr-valkestijn-viert-85ste-verjaardag