DOORWERTH - Graag breng ik u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de activiteiten die de stichting heeft ondernomen in het kader van de 25ste sterfdag van Herman Strategier. De componist, dirigent, organist en docent HERMAN STRATEGIER overleed 25 jaar geleden. Herman Strategier behoorde samen met Jan Mul, Albert de Klerk en hun leermeester Hendrik Andriessen tot een belangrijke groep componisten uit de vorige eeuw.Zij schreven ongelofelijk veel muziek. Herman Strategier schreef ruim 400 werken voor de meest uiteenlopende bezettingen. Zonder twijfel zullen u en uw dirigent zijn naam herkennen en wellicht hebt u muziek van hem op het repertoire gehad.De Herman Strategier Stichting beijvert zich voor de ontsluiting, verspreiding, documentatie en het doen klinken van zijn werken. Op 26 oktober a.s. is het precies 25 jaar geleden dat Strategier overleed. Op die dag zal in de kathedrale kerk St. Catharina te Utrecht een feestelijk concert te zijner ere worden gehouden waarin uiteraard werken van zijn hand (orgel, orkest en vocaal) zullen klinken. Bij die gelegenheid zullen een biografie, een cd met orgelwerken en nieuwe uitgaven worden gepresenteerd.

Ik vraag graag uw aandacht voor dit evenement en verwijs u voor nadere details naar onderstaande Nieuwsbrief.

Orgeluitgaven
Onlangs werden de laatste correcties aangebracht in de nieuwe orgeluitgaven die door Boeijenga Music Productions in Leeuwarden zullen worden verzorgd. Er zullen twee banden verschijnen:
– band I : Toccata, Triosonate en Priamel e Ricercare (vrije werken)
– band II: Eerste Passacaglia, Naamthema met variaties (variatiewerken).
Het voorwoord in beide banden is van de hand van Lourens Stuifbergen en ondergetekende.

 

Orgel-cd
Wouter van Belle, de organist van de kathedrale kerk St. Catharina in Utrecht, heeft een programma-voorstel gemaakt voor de orgel-cd. In dit programma zullen ook enkele werken worden opgenomen, die nu bij Boeijenga zullen worden uitgegeven. Het geheel vormt een prachtig overzicht van het gevarieerde orgeloeuvre, dat Strategier tussen 1934 en 1985 gecomponeerd heeft.
De opnamen zullen deze zomer plaatsvinden in de Utrechtse Dom en de Kathedraal. In laatstgenoemde kerk zullen zowel het grote Maarschalkerweerd-orgel als het nieuw geplaatste koororgel worden gebruikt. U kunt dus straks drie orgels beluisteren op deze cd.

Biografie
De biografie die door Lourens Stuifbergen en ondergetekende werd geschreven en waaraan twee werkenlijsten werden toegevoegd is in concept gereed.
Het wachten is op voldoende financiële middelen om daadwerkelijk opdracht tot productie te kunnen geven.

Website
Inmiddels is een website actief: www.hermanstrategier.nl
Op de website treft u een verkorte biografie aan, waarin levensloop en oeuvre worden belicht. Daarnaast bevat de website een agenda waarop concerten worden aangekondigd, die aandacht besteden aan de werken van Herman Strategier. U kunt ook kennismaken met artikelen van de hand van Herman Strategier zelf én over Herman Strategier, diens composities en enkele interviews.
De website bevat ook een portretserie van fotograaf Koos Schippers die deze serie in 1967 maakte.
Enkele opnamen van werken van Herman Strategier zijn te beluisteren.
Tenslotte kunt u zich via de website aanmelden voor de Nieuwsbrieven die in de komende tijd zullen verschijnen.

Feestelijk concert
Het ligt in de bedoeling om op zaterdag 26 oktober een feestelijk concert te houden in de Utrechtse kathedraal aan de Lange Nieuwstraat; aanvang 14.30 uur. Niet alleen zal aandacht worden geschonken aan het feit dat het op die dag precies 25 jaar geleden is dat Herman Strategier is overleden, ook zullen tijdens dit concert zowel biografie, cd als orgeluitgaven worden gepresenteerd.
Het is uiteraard mogelijk ter plaatse biografie en cd te verkrijgen. In een later stadium zal het mogelijk zijn op deze uitgaven in te tekenen. Houd daarom de komende Nieuwsbrieven in de gaten.

Subsidies
Alle activiteiten kunnen eerst gerealiseerd worden als de stichting over voldoende middelen kan beschikken. Voor de verschillende onderdelen werden instanties en fondsen aangeschreven. Van enkele hebben we inmiddels positieve reacties gekregen, maar we werden ook geconfronteerd met afwijzingen of verminderde bedragen. De financiering van de orgel-cd is nagenoeg rond. Voor de biografie en het feestelijke concert hebben we nog financiën nodig. Alle reden dus om naar aanvullende middelen te blijven zoeken. Voor suggesties houdt de stichting zich zeer aanbevolen! Ook U kunt ons steunen; ieder bedrag, hoe klein ook, is van harte welkom op onze bankrekening (zie briefhoofd).

Tenslotte.......
Wij verzenden de Nieuwsbrief bij voorkeur digitaal. Dat bespaart kosten en gaat sneller.
Als u deze Nieuwsbrief per post heeft ontvangen, doet u ons een groot plezier door uw e-mailadres aan de stichting te sturen. U kunt uw e-mailadres eenvoudig via het contactformulier bekend maken of aan bovenstaand e-mailadres sturen.
Ook stellen we het zeer op prijs concertaankondigingen of andere interessante mededelingen betreffende Herman Strategier van u te ontvangen. Wij kunnen ze dan aan de agenda toevoegen. Ook daarvoor kunt u het contactformulier gebruiken.
Een volgende Nieuwsbrief kunt u medio augustus verwachten. Mocht er reden toe zijn, dan informeren wij u eerder.
Dank voor uw belangstelling!
Nico Schrama,
secretaris

HERMAN STRATEGIER STICHTING
Correspondentieadres: Dalweg 178, 6865 CX Doorwerth. Tel: 0263392418
IBAN: NL67INGB0008564787 - BIC: INGBNL2A
KvK Arnhem nr. 41052117 – BTW: NL803346967B02
Email: info@hermanstrategier.nl Web: www.hermanstrategier.nl
NIEUWSBRIEF nr. 3 – juli 2013