Afgelopen 25 mei is in Monnickendam het “Liedboek” van de protestante medechristenen verschenen. Na 40 jaar trouwe dienst is het vertrouwde Liedboek voor de kerken vervangen. Dit wil geenszins zeggen dat anders gelovigen geen gebruik kunnen materiaal. Ook met het traditionele liedboek uit 1973 waren de verschillen met bijvoorbeeld Gezangen voor Liturgie (GvL) vaak veel kleiner dan werd aangenomen en werd geput uit gelijke bronnen. Veel repertoire is gewoonweg overlappend.
Maar in de loop van de tijd zijn veel nieuwe liederen verschenen. maatschappij en de mensen zijn pluriformer geworden, en dichterlijk en muzikaal opzicht op ingesprongen. De behoefte repertoire ter aanvulling op het bekende werd gewoon groter.
Dit is aanleiding geweest om een “up-to-date” liedboek te meerdere muzikale stromingen zich kunnen herkennen. Temeer hebben ook diverse kerkmusici en kerkgeleerden van katholieke hun expertise meegewerkt aan de samenstelling van dit gezangboek.
Los van een eigentijdse lay-out is vooral ingespeeld om - bijvoorbeeld psalmen - meerdere (muzikale) versies op te nemen zodat praktijk kan kiezen naar eigen stijl. Vooral op jeugd en jongeren ingezet zodat ook deze doelgroepen kunnen kiezen naar de muzikale smaak die Kortom: een liedboek voor iedereen die kerkt.
Ter kennismaking kunt u op www.liedboek.nl terecht voor de nodige informatie.
Bron: Nieuwsbrief Juli 2013, NSGV Aartsbisdom Utrecht; 4 juli 2013