AMERSFOORT - Op zaterdag 21 september is (bij voldoende deelname) een zangdag in Amersfoort rondom het thema Kerst. De zangdag is bedoeld voor (oudere) jongerenkoren, middenkoren, gemengde koren en individuele koorzangers. Men is van harte welkom om mee te zingen. Tijdens deze zangmiddag kan elke zanger kiezen voor kerstrepertoire uit een bepaald genre (koorstijl) en worden meerdere gelegenheidskoren samengesteld. Deze adhoc koren studeren in een paar uur o.l.v. professionele dirigenten (meerstemmige) kerstliederen in.
Aan het einde van de middag verzorgt elk gelegenheidskoor een kort optreden en wordt de dag afgesloten met een gezamenlijk koorwerk.
Deze zangdag, georganiseerd door de NSGV Utrecht, wordt gehouden in de Henricuskerk van Amersfoort (M. Withoosstraat) en duurt van 13u -17u. De kosten zijn slechts 12,50 per deelnemer.
Maak luisterend en zingend kennis met fraai kerstrepertoire!
Geef je op voor deze inspirerende zangdag via nsgvutrecht@gmail.com
Bron: Nieuwsbrief Juli 2013, NSGV Aartsbisdom Utrecht; 4 juli 2013