BREDA - Bij de Nationale Raad voor Liturgie is een schrijfblok te koop (150 vel) met voorgedrukte indeling van de zelf in te vullen liturgische gezangen voor de viering van de H. Eucharistie. Ze kosten slechts 3,50 euro en zijn te bestellen bij Adm. Nationale Raad voor Liturgie, Postbus 90189, 4800 RN Breda.
De lijst is als volgt opgebouwd: Intrede – besprenkeling met wijwater – Kyrie/Heer ontferm U – Gloria/Eer aan God – Antwoordpsalm – vers voor het evangelie – Credo/Geloofsbelijdenis – Bereiding van de gaven – Eucharistisch gebed – Sanctus/Heilig – acclamatie na consecratie – Pater Noster/Onze Vader – Agnus Dei/Lam Gods – Tijdens het communiceren – Danklied na de communie – Slotlied. Daaronder kunnen nog Opmerkingen geplaatst, bijvoorbeeld mededelingen. Al met al een verzorgd geheel, dat misverstanden doet voorkomen. (RH)