HUISSEN - Na een succesvol symposium in 2011 en een studiedag in 2012 organiseert Eredienst /Creatief/ op vrijdag 15 en zaterdag 16 november 2013 in het Dominicanenklooster te Huissen, opnieuw een tweedaags symposium met de titel: *Over grenzen heen: Verbindend & Verhalend Vieren*
Het symposium is bedoeld voor predikanten, (kerk)musici en iedereen die geïnteresseerd is in liturgie. PE-punten worden aangevraagd.

Binnen het thema Verbindende & Verhalend Vieren gaat het niet alleen om het verbinden van stijlen en vormen, maar ook om het verhaal, de samenhang, de spanningsboog van een dienst. In het programma worden theorie en praktijk met elkaar verbonden in vieringen, workshops en ontmoeting. Er zal ruimte zijn voor creativiteit en experiment. Daarbij zoeken we naar wat eenvoud en stilte kunnen betekenen. Alles met het doel dat deelnemers er iets van mee kunnen nemen voor de praktijk van hun eigen vieringen.

Eredienst/Creatief /is een platform voor het verbinden van (muziek)stijlen en culturen in de liturgie. Vragen waar Eredienst/Creatief / zich mee bezig houdt zijn: Hoe geven wij in een pluriforme en multiculturele samenleving antwoord op de behoefte aan vernieuwing? Hoe weerspiegelen we de veelkleurigheid van God in plaats van te vervallen in monoculturen? En, actueel rond de presentatie van het nieuwe liedboek, hoe kunnen we creatief bezig zijn met lied en muziek in de kerk?

Voor meer informatie zie de vernieuwde website www.eredienstcreatief.nl. Werkgroep leden zijn beschikbaar voor het geven van interviews. Richt daartoe een verzoek aan: info@eredienstcreatief.nl.

Graag willen we u ook attenderen op het boekje Verbindend Vieren. Spelen met vormen en stijlen in de eredienst onder redactie van Klaas-Willem de Jong uitgegeven bij Boekencentrum. Het boekje is een eerste theologische verkenning van deze benadering van de liturgie. Het biedt tal van praktische voorbeelden en daagt uit de kerkdienst met andere ogen te bekijken en zelf aan de slag te gaan.
Reacties naar aanleiding van de presentatie van het boekje op 19 april zijn te vinden op Theoblogie.