HAARLEM (RKnieuws.net) — De bekende Haarlemse organist Bernard Bartelink (83) gaf zaterdag zijn allerlaatste orgelconcert. Dat deed hij op het Willibrordorgel in de Haarlemse kathedrale basiliek van Sint-Bavo, waaraan hij vele jaren (1971−1999) verbonden is geweest als titulair organist.

Enkele honderden orgelliefhebbers, waaronder naast de vaste bezoekers van de zaterdagmiddagconcerten ook veel collega’s en oud-leerlingen van Bartelink, waren naar de kathedraal gekomen om nog een­maal te kun­nen genieten van het orgelspel van deze eminente musicus, die uitsluitend werken van Haarlemse componisten had gepro­gram­meerd, waaron­der twee eigen com­posi­ties.

Na het concert werd hij toegesproken door zijn opvolger in de kathedraal, Ton van Eck, die hem vooral roemde voor zijn initiatief tot de zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordorgel. Dit afscheidsconcert was tevens het begin van de veertigste serie orgelbespelingen met grote organisten uit binnen– en buitenland. 

Vervolgens was het woord aan plebaan H.J. van Ogtrop die namens de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J.M. Punt, aan Bernard Bartelink de Bavopenning mocht uitreiken voor al zijn verdiensten voor de kathedraal en het bisdom. Het publiek beloonde Bartelink met een langdurige staande ovatie.

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/73053-bavopenning-voor-bernard-bartelink?utm_source=newsletter

Bron: RKnieuws.net; 16 april 2013