HAARLEM - In 2013 van 13 april t/m 28 september vindt voor de 40ste maal de wekelijkse serie Zaterdagmiddagconcerten plaats in de Kathedrale Basiliek St.-Bavo rond het Willibrordusorgel. Het initiatief voor de Zaterdagmiddagconcerten werd genomen door de toenmalige titulair-organist van het Willibrordusorgel, Bernard Bartelink die daarmee getuigde van durf en ondernemingszin. Haarlem was al de Nederlandse stad met de meeste orgelconcerten en daar voegde hij er jaarlijks nog zo’n 20 à 25 aan toe. Op 27 april 1974 gaf hij het eerste concert van de reeks die, ondanks de bescheiden financiële middelen, al gauw op veel succes kon bogen. Sinds die tijd hebben zo’n 900 concerten plaatsgevonden. Zie: flyer.

Niet alleen trok de reeks behoorlijk wat publiek, al snel kwamen ook bekende organisten uit het buitenland optreden onder wie internationale grootheden. Een artistiek hoogtepunt uit die eerste periode vormde de Nederlandse première van het Livre du Saint-Sacrement van Olivier Messiaen door Almut Rößler op 4 oktober 1986 en de uitvoering van hetzelfde werk in het kader van de Matinee op de vrije zaterdag door Jennifer Bate op 8 oktober 1988.
Al gauw kregen de jaarlijkse series bepaalde thema’s toebedeeld. Daarbij kwam veel hedendaags en minder bekend ouder repertoire aan bod. Het bleek een beproefde formule om steeds afwisselende programma’s ten gehore te brengen.
Dat gebeurt ook in de 40ste serie in 2013. Daarin besteden we aandacht aan:
• Charles Valentin Alkan, die 200 jaar geleden werd geboren
• Gabriel Pierné, die 150 jaar geleden werd geboren
• Benjamin Britten, die 100 jaar geleden werd geboren
• Paul Hindemith en Francis Poulenc, die 50 jaar geleden overleden.
Ook zullen hoogtepunten uit 40 jaar Zaterdagmiddagconcerten ten gehore worden gebracht.
Het openingsconcert van deze jubileumserie, op 13 april, zal worden gegeven door de initiatiefnemer van destijds, Bernard Bartelink, inmiddels de nestor van de Nederlandse concertorganisten, die met dit concert afscheid van het podium neemt. Een week later, op 20 april, speelt de huidige titulair-organist, Ton van Eck, die overigens in 1974 de eerste gastorganist in de serie Zaterdagmiddagconcerten was.
Aan twee concerten verlenen koren van het Muziekinstituut St.-Bavo hun medewerking. Ook treden er drie vocale en drie instrumentale solisten op. De namen van de instrumenten die deze instrumentalisten bespelen komen op het Willibrordusorgel ook voor als orgelregister: fagot, klarinet en viola (zoals de altviool ook wordt genoemd). Ze kwamen als solo-instrument nog niet eerder aan bod in de Zaterdagmiddagconcerten.