NEW YORK - De Amerikaanse bisschop Alexander Sample publiceerde een pastorale brief over religieuze muziek. Daarin neemt hij de verdediging op zich van het gregoriaans, orgelmuziek en de gezongen eucharistie.
De bisschop schrijft dat gregoriaanse liederen volgens de onderrichtingen van de verschillende pausen, het Tweede Vaticaans Concilie en de aanbevelingen van de Amerikaanse bisschoppen de trots moeten zijn van de kerkelijke liturgie. Maar in werkelijkheid horen wij nog slechts zelden gregoriaanse gezangen. Dat is een wantoestand die wij moeten rechtzetten. Volgens de bisschop vereist dat een heropvoeding van zowel de priesters als de gewone gelovigen.

De bisschop spoort parochiekoren aan om op zijn minst enkele gregoriaanse liederen in hun repertorium op te nemen. Kerken met meer mogelijkheden moeten ernaar streven een uitvoeriger repertorium met gregoriaanse liederen in te oefenen, aldus de bisschop.

Bron: RKnieuws.net; 23 februari 2013