ZOETERMEER -  Laetare wil enthousiasmeren om liturgie in al haar dimensies te verkennen en liturgie te ontdekken als ruimte waarin de ontmoeting met God mogelijk wordt.
Laetare biedt achtergronden en ontwikkelingen van vieren in de 21e eeuw, publiceert interviews met liturgisch betrokkenen, bespreekt oude en nieuwe liederen, en geeft tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de eredienst. Laetare is de opvolger van het tijdschrift Eredienstvaardig. Het is een kerkonafhankelijk, oecumenisch kwartaalblad voor de kerkdienst en alles wat er in ruime zin verband mee houdt. Het wordt gemaakt voor allen die betrokken zijn bij de liturgie: voorgangers, musici, ambtsdragers, werkgroepen eredienst en iedereen die verder meewerkt aan of geïnteresseerd is in de bijeenkomsten van gelovigen en godzoekers. Laetare wordt uitgegeven door Boekencentrum Uitgevers te Zoetermeer, in opdracht van de Stichting Eredienstvaardig. Verschijningsdata 2013: 1 februari, 3 mei, 2 augustus, 1 november.

Redactie:
Ekkehard Muth (hoofdredacteur), Heleen Gierveld, (secretaris), Jan Meijering (beeldredacteur), Hans van Kampen, Irma Pijpers-Hoogendoorn, Hanna Rijken, Klaas Touwen, Dennis Vallenduuk, Jan Marten de Vries (eindredacteur), Bernd Wallet, Dirk Zwart.
- Redactieadres: Woubruggestraat 38-2, 1059 VT Amsterdam
redactie@tijdschriftlaetare.nl
- Eindredactie: Hendrik Andriessenlaan 88, 2343 LP Oegstgeest, (071) 517 45 72
eindredactie@tijdschriftlaetare.nl

Abonnementen en losse nummers:
- Persoonlijk abonnement: Nederland € 26,50; buitenland € 40,-; studenten € 19,50.
- Groepsabonnement (min. 5 ex. per nummer): € 18,- per abonnement.
- Proefabonnement: Nederland (3 nummers) € 15,-.
- Losse nummers: € 9,- (incl. porto)

Bestellingen:
via de abonnementenadministratie van Boekencentrum Uitgevers:
(079) 3 628 628 ('s ochtend) / abonnementen@boekencentrum.nl
Of maak gebruik van ons Webformulier >>

 


Bron: Boekencentrum Zoetermeer; 1 februari 2013http://www.boekencentrumtijdschriften.nl/?cId=1550