KATWIJK - In de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk, welke zich uitstrekt over de gehele gemeente Katwijk, viert middenkoor Vocalis in 2013 haar twintigjarig bestaan. Reden voor een muzikaal feest waar dit koor voor het ophangen van de ‘muzikale slingers’ andere kerkkoren uitnodigt voor het korenfestival zaterdag 20 april 2013. Het thema is ‘Ontmoeting’ dus kerkkoren van Katwijk en wijde omgeving worden uitgenodigd voor dit verjaardagsfeest.  
Korenfestival, ja natuurlijk!
Bij het honderdjarig bestaan van de parochiekerk organiseerde de eeuwfeestcommissie in maart 2011 met groot succes een eerste korenfestival. De deelnemers van toen kijken er nu nog met een zeer goed gevoel op terug. Het wordt nu op zaterdag 20 april 2013 van 11.00 – 16.30 uur gehouden in de parochiekerk en het parochiehuis ‘de kleine JOANNES’ aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn. Met deze muzikale activiteit en het gekozen thema wil Vocalis laten zien en horen dat er ‘muziek’ in deze parochiekern zit, maar ook andere kerkkoren de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten op muzikaal gebied.

Wat is voor u belangrijk om te weten?
Elk kerkkoor krijgt tien minuten om drie liederen te laten horen: één lied met het thema ‘Ontmoeting’, één feestlied en één eigen keuzelied.
Voor de nummers één t/m drie is er een beker en een geldprijs van 200, 150 en 75 euro beschikbaar. Voor de kinderkoren is er één prijs beschikbaar, een beker en een geldbedrag van 100 euro.   
In de parochiekerk is een piano aanwezig, maar als koor kunt u natuurlijk ook ander instrumentarium meenemen variërend van de tamboerijn, mondharp tot een cello.      
Voor de publieksjury zal elk koor één afgevaardigde leveren en zij wijzen het koor voor de publieksprijs aan.
Er kunnen in totaal zestien kerkkoren deelnemen waarvan er vijf koren een kinderkoor kunnen zijn. De deelname wordt geregeld op volgorde van binnenkomst. Een groot aantal kerkkoren van de parochie H. Augustinus en uit de Bollenstreek is al benaderd. Maar heeft uw koor niks ontvangen dan is dit de gelegenheid om alsnog te reageren. Voor meer info zie: link.

Aanmelden kan bij Gerard de Vijlder per mail op g.j.vijlder@planet.nl en de uiterste datum van reageren is zaterdag 16 februari. Hij zal u een inschrijfformulier en verdere informatie doen toekomen. De inschrijfkosten bedragen 30 euro.