TILBURG - Het jaarlijkse Festival voor Middenkoren wordt georganiseerd door www.codemusic.nl in samenwerking met onze afdeling en vindt in 2013 plaats in de Petrus en Pauluskerk in Tilburg op 9 maart. Iedere twee jaar komen middenkoren bij elkaar om de krachten te meten tijdens het festival. Middenkoren zijn veelal ontstaan uit jongerenkoren, en hun repertoire is zo divers als de koren zijn. Tijdens het festival strijden ze om de juryprijs, de publieksprijs en de prijs voor de beste compositie. Om zoveel mogelijk koren de gelegenheid te geven mee te doen, wisselt de locatie. Het thema is Jaag de vrede na, gebaseerd op psalm 34. Dat garandeert een afwisselend, levendig festival! Ieder koor zingt vier liederen: een inzinglied, een lied rond het thema, een lied uit de bundel met verplichte werken en een 'vrij' lied. Het festival staat open voor liturgische koren met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar of hoger. Er kunnen maximaal 12 koren deelnemen. Meer informatie is te vinden op www.code-music.nl.

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; december 2012