HEESWIJK - Ieder jaar op de zaterdag na Pasen organiseert onze afdeling een dag 'Afkijken bij de meesters', bedoeld met name voor amateurs van elk niveau. Dit jaar komen de meesters respectievelijk uit het noorden en oosten van het land: Chris Fictoor zal de dirigenten coachen en Gijs van Schoonhoven de organisten. Aan het eind van de dag trekken dirigenten en organisten samen op. Op deze dag wordt gewerkt met liederen uit de nieuwe bundel ‘Vijftig Liederen’ van Chris Fictoor.

De dag vindt plaats op zaterdag 6 april a.s. van 10.00 tot 15.00 uur in de Abdij van Berne. Noteer de dag alvast in uw agenda!

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; december 2012