HEESWIJK - Liefhebbers van het gregoriaans opgelet! Op Maria Lichtmis organiseert onze afdeling een Zangdag Gregoriaans in de Abdij van Heeswijk. De dag zal uitmonden in een Mariavespers in de sfeervolle Abdijkerk. Een heerlijke dag om gregoriaans te zingen onder deskundige begeleiding. Oók voor vrouwen staat de dag natuurlijk open! U hoeft niet een bepaald niveau te hebben om zich aan te melden!

Als intermezzo zal dr. Jacques Janssen een korte voordracht houden onder de titel 'Een kleine geschiedenis van het gregoriaans'. Hij laat de ontwikkelingen van het gregoriaans in de loop der eeuwen zien aan de hand van de bestudering van de bronnen sinds de restauratie van de boeken in de negentiende eeuw door de monniken van Solesmes. Lichtbeelden van prachtige handschriften verluchtigen zijn boeiende verhaal. Jacques Janssen is emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie en heeft een grote voorliefde voor het gregoriaans ontwikkeld. Hij is voorzitter van de Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen.

De dag wordt gehouden op zaterdag 2 februari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur in de Abdij van Berne. De koffie staat om half tien klaar! De kosten voor deze dag bedragen: € 15,00, koffie/thee en lunch inbegrepen.

U kunt zich als volgt aanmelden:

1) stuur vóór 28 januari het inschrijfformulier (te downloaden op onze website www.nsgv.nl > Den Bosch) naar het bureau;

2) maak het verschuldigde bedrag over op Postbank 112.52.36 t.n.v. Penningmeester St.-Gregoriusvereniging Schijndel, o.v.v. van 'Gregoriaans'.

Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van de kosten!

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; nieuwsbrief december 2012