ROTTERDAM/RIJSWIJK - Op zaterdag 12 januari a.s. organiseert het bisdom Rotterdam een studiedag voor pastorale beroepskrachten, leden van pastoraatsgroepen en liturgische werkgroepen, dirigenten, organisten, koorleden en cursisten kerkmuziek.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen vormen het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Zij zijn de lichtbron voor het gehele jaar vóór en na Pasen, waardoor gaandeweg de liturgie wordt omgevormd. De bisschoppen van Nederland willen enkele aspecten van de Goede Week, in het bijzonder het Paastriduüm onder de aandacht brengen, opdat alle gelovigen kunnen putten uit de rijke bron van de liturgie. Daartoe hebben zij een brochure uitgegeven die tijdens de studiedag wordt uitgereikt en die ook wordt toegezonden aan alle parochies. Bisschop Van den Hende gaat tijdens de studiedag in op de hoofdlijnen uit die brochure. Richard Bot, medewerker liturgie en kerkmuziek verzorgt een bijdrage over de betekenis van de liturgische muziek tijdens de vieringen van de Goede Week.

In drie sessies worden specifieke een- en meerstemmige gezangen ingestudeerd onder leiding van Marc Schaap, medewerker kerkmuziek, ondersteund door de Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij en organist Aart de Kort. Ook zal de cantorij tijdens deze dag enkele voorbeelden laten horen van meerstemmige liturgische muziek voor koor die een bijzondere plaats innemen tijdens de vieringen van de Goede Week.

Kerk van de HH. Benedictus en Bernadette,
Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk

Programma

09.30 u Inloop met koffie/thee
10.00 - 11.00u 1e sessie: Witte Donderdag.
10.00 u Inleiding door Mgr. J. van den Hende
10.15 u Richard Bot en Marc Schaap:
de liturgische gezangen voor Witte Donderdag
10.45 u Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.00 u Pauze:
waaronder gelegenheid tot het inzien van materiaal van het Documentatiecentrum Kerkmuziek NSGV

 

11.30 - 12.30 u 2e sessie: Goede Vrijdag
11.30 u Inleiding door Mgr. J. van den Hende
11.45 u Richard Bot en Marc Schaap:
de liturgische gezangen voor Goede Vrijdag
12.15 u Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.30 - 13.15 u Lunchpauze
De lunch wordt u aangeboden door het bisdom.

 

13.15 - 14.15 u 3e Sessie: Paaswake
13.15 u Inleiding door Mgr. J. van den Hende
13.30 u Richard Bot en Marc Schaap: 
de liturgische gezangen voor de Paaswake
14.00 u Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.15 - 14.30 u Meerstemmige muziek voor de Goede Week
uitgevoerd door de Kathedrale HH. Laurentius
en Elisabeth Cantorij
14.30u Pauze
14.45u Gebedsviering
15.00u Afsluiting

Aanmelding voor 7 januari 2013 via:
E-mail: jaarvanhetgeloof@bisdomrotterdam.nl
Bisdom Rotterdam, t.a.v.  coördinator Jaar van het Geloof, Koningin Emmaplein, 3016 AA Rotterdam.