DEN HAAG - Op zaterdag 15 december 2012 om 16.00u geeft het Parochieel Dames- en Herenkoor Cantemus Domino en de Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus, met Madelon Steens - fluit en Carel Cames van Batenburg - orgel een Advents- en Kerstconcert. Dit concert wordt gegeven in het kader van de inzamelingsactie tot instandhouding van het kerkgebouw door de Stichting Vrienden van de St. Jacobuskerk. Toegang is vrij. Na afloop wordt hiervoor een deurcollecte gehouden.
R.K. Kerk St. Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65A, Den Haag.

Bron: Jos Laus; 3 december 2012