ROME (KerkNet/EWTN) – Paus Benedictus XVI heeft de Amerikaanse benedictijn Michael J. Zielinski benoemd tot hoofd van het nieuwe bureau voor liturgische kunst, een van de drie departementen van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst. De abt is al sinds november 2010 raadgever van de congregatie. Het bureau voor liturgische kunst werd begin november opgericht ter ondersteuning van liturgische kunst, architectuur en muziek voor de eucharistie en andere gebedsmomenten. De bevordering van sacrale kunst en muziek in het algemeen blijft de bevoegdheid van de Pauselijke Raad voor de Cultuur. De werkzaamheden van het nieuwe bureau starten in 2013. De Amerikaanse benedictijn Michael John Zielinski werd in 2007 vicevoorzitter van de Pauselijke Commissie voor het Cultureel Patrimonium van de Heilige Stoel. Hij werd in 1953 geboren en hij legde in 1975 zijn geloften af. Hij werd in 1977 tot priester gewijd. Hij woonde lange tijd in Italië, waar hij later ook prior werd van de abdij San Miniato al Monte nabij Firenze. In 2003 werd hij secretaris van de algemene overste van de benedictijnen, Notker Wolf. Dat gaf hem de kans om terug te keren naar de Verenigde Staten, als abt van de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Guadeloupe in Pecos.

De benedictijn krijgt in zijn nieuwe functie in Rome de opdracht om erop toe te zien dat de aanbevelingen van het conciliedocument ‘Sacrosanctum concilium’ trouw worden uitgevoerd. Zielinski klaagde al in meerdere artikels de verarming van de liturgie aan. “Daardoor wordt de ontmoeting met God in gevaar gebracht.”

Bron: Kerknet; 27 november 2012
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=110887