ROME - Op 10 november 2012 hield Paus Benedictus XVI een toespraak over de betekenis van de gewijde muziek in de Kerk. De toespraak werd gehouden voor de leden van Santa Cecilia, een Italiaanse muziekvereniging die in Rome bijeenkwam. In deze toespraak ging hij in op de betekenis van de gewijde muziek in de Kerk, omdat hun vergadering samenviel met de herdenking van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie in 1962 en die van het jaar van het Geloof. ‘Muziek is zelf liturgie’
Benedictus XVI merkte op dat de Constitutie Sacrosanctum Concilium, de constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, leert dat kerkmuziek een noodzakelijk en integraal onderdeel vormt van de liturgie.  1  Door haar schoonheid wordt het geloof gevoed en uitgedrukt. Zo draagt kerkmuziek bij aan de eer van God en de heiliging van het Godsvolk. “Muziek is niet alleen een toevoeging of een uiterlijke verfraaiing van de liturgie maar is zelf liturgie,” aldus de Paus.

Kerkmuziek en evangelisatie
De Paus sprak ook over de relatie tussen kerkmuziek en de nieuwe evangelisatie. De constitutie Sacrosanctum Concilium herinnert aan de betekenis van kerkmuziek in de missielanden en spoort aan de traditionele vormen van muziek oprecht te erkennen. Maar juist in landen van de oude evangelisatie behoort de gewijde muziek tot het erfgoed van de cultuur. Daar kan deze muziek een grote rol spelen in de herontdekking van God en leiden tot een hernieuwde toenadering tot de christelijke boodschap en de mysteries van het geloof. Zo kwam de bekende Franse schrjver en dichter Paul Claudel tot geloof, vertelde de Paus, toen hij tijdens de vespers van Kerstmis in de Notre Dame van Parijs luisterde naar het Magnificat. De Paus riep de leden van de vereniging op zich in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van het kerklied en de aandacht voor de grote muzikale traditie van de Kerk te bevorderen.

Bron: Vatican Information Service 10-11-2012, jaarvanhetgeloof.nl
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=1769