DEN BOSCH - Liturgische vieringen en de perioden van het liturgisch jaar verantwoord muzikaal invullen, dat is het doel van een korte cursus Liturgische muziek die in maart en april van 2013 wordt gegeven. De cursus van vijf bijeenkomsten wordt gegeven door de Bossche afdeling van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging.

Het Tweede Vaticaans Concilie, dat van 1962-1965 – nu dus vijftig jaar geleden – in Rome werd gehouden, heeft de kijk op liturgie fundamenteel veranderd. Maar ook op het terrein van de kerkmuziek betekende het een revolutie in het denken. Muziek binnen de liturgie werd vóór die tijd als een extraatje beschouwd, alleen bedoeld ter verfraaiing. Het concilie daarentegen ziet muziek als een wezenlijk en bijna onmisbaar onderdeel van de liturgie.
Muziek in de liturgie is zelf tot liturgie geworden. Vandaar dat het conciliedocument dat over de liturgie gaat in nr. 112 bepaalt: ‘Kerkmuziek zal des te meer gewijde muziek zijn naarmate ze nauwer met de liturgische handeling wordt verbonden.’

In de 5 bijeenkomsten van de beoogde cursus zullen we ons allereerst de vraag stellen, wat liturgische muziek is in de geest van het concilie en wat er de kernmerken van zijn. Na een korte verkenning rond het thema ‘muziek in de bijbel’ hebben we inmiddels wel voldoende handvatten om in de laatste twee lessen diverse liturgische vieringen en de diverse perioden van het liturgisch jaar verantwoord muzikaal in te vullen.

Cursusdata:    Zaterdag 2 maart, 9 maart, 23 maart, 13 april en 20 april 2013, telkens van 09.30 tot 11.30 uur.
Locatie:          Nederlandse St. Gregoriusvereniging (NSGV) in ’s-Hertogenbosch
Docent:          De heer Gerard Kock, bestuurslid NSGV-afd. Den Bosch
Aanmelden:    Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum, t.a.v. mevrouw Anja van der Els, Postbus 1070, 5200 BC ’s-Hertogenbosch.
E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en adresgegevens cursuslocatie.
Bijdrage:         € 30,00 per persoon
Extra info:       Voor deelnemers aan de diocesane cursus ‘Geloven in groei’ geldt deze cursus als een inzetgerichte module.

Bron: NSGV in het Bisdom Den Bosch; 21 november 2012
http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=3337