DELFT - Het begint al haast een traditie te worden om rond Allerheiligen/ Allerzielen een Requiem uit te voeren in de Maria van Jessekerk. Op zondagmiddag 4 nov. a.s. zal een groot mannenkoor (60 koorleden) o.l.v. de bekende dirigent Jos Vranken en met Petra Veenswijk aan het orgel het Requiem van Perosi uitvoeren.

Bijzonderheden:

Uitvoering Requiem van Perosi in de Maria van Jessekerk

Zondag 4 november aanstaande om 15.00 uur zal een groot mannenkoor van ongeveer 60 zangers het Requiem van Perosi uitvoeren.
Het mannenkoor –voor de gelegenheid samengesteld uit het Perosi koor uit het Westland en de mannen van het parochiekoor Deo Sacrum en Vox Latina– staat onder leiding van de bekende dirigent Jos Vranken. Aan het orgel zit Petra Veenswijk, die het concert zal openen met de meeslepende orgelcompositie “Marche Funebre et Chant Séraphique” van Guilmant.
De Romantische Requiemmis van priester-componist Perosi wordt traditiegetrouw ieder jaar (ook dit jaar) 2 November, met Allerzielen, gezongen in de mis door de mannen van Deo Sacrum.
Na het tweede Vaticaans Concilie werd het zingen van het “Dies Irae” deel uit het Requiem verboden gedurende de mis. (De tekst over het laatste Oordeel werd als te confronterend ervaren).
Dit Dies Irae (dag van toorn) is eigenlijk muzikaal gezien het mooiste en indrukwekkendste gedeelte van de mis en het maakt het Requiem echt tot een meesterwerk.
U bent allen van harte welkom; de toegang is vrij. Er is wel een deurcollecte na afloop. Meer informatie op website; www.veenswijkorgel.nl

Maria van Jessekerk, Delft
zondagmiddag 4 november 2012
Requiem van Perosi
Groot mannenkoor o.l.v. Jos Vranken
Petra Veenswijk (orgel)
Aanvang 15:00 uur
Toegang vrij, deurcollecte na afloop

Achtergrond informatie

Perosi
Don Lorenzo Perosi werd in 1872 in Tortona, Lombardije (Italië) geboren en groeide op in een sfeer van kerkmuziek daar zijn vader organist/ kapelmeester was. Hij studeerde aan het Conservatorium te Milaan en in Regenburg (1894), werd priester gewijd en in 1896 benoemd tot kapelmeester aan de San Marco te Venetie. In 1898 kreeg hij die taak te vervullen in de Sixtijne Kapel te Rome onder Paus Pius X en deed dat gedurende bijna een halve eeuw!
Het Requiem droeg hij op aan de nagedachtenis van zijn leerling en vriend Ferruccio Manegazzi die 23 mei 1897 overleed. Op 12 oktober 1956 stierf Perosi en liet een uitgebreid oeuvre aan de kerk na.


Allerzielen
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika.

Op Allerheiligen en Allerzielen wordt in de rooms-katholieke kerk gewezen op de thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op allerheiligenavond, die van Allerzielen ook wel op allerheiligendag. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween of All Hallows eve(ning) genoemd. In Engeland heeft Halloween zich als wereldlijk feest, los van Allerheiligen en Allerzielen, sinds de zestiende eeuw verder ontwikkeld en vandaaruit verder verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken.

Geschiedenis Allerzielen
Een gedenkdag op 2 november voor alle gestorven kloosterbroeders werd in de tiende eeuw door abt Odilo van Cluny ingesteld. In de twaalfde eeuw werd deze dag door paus Johannes XIX algemeen ingevoerd als feestdag voor alle gelovige zielen.

 

Bron: Petra Veenswijk; 29 oktober 2012