DE DAG DIE KOMT - lied- en studiedag voor de advent en kerst - in samenwerking met De Nieuwe Liefde, Amsterdam

Het Dominicanenklooster organiseert op zaterdag 17 november 2012 weer een lieddag.
En ook dit keer in samenwerking met ‘De Nieuwe Liefde Amsterdam’.
Deze lieddag staat in het teken van de Advent en Kerst.

Bijzondere aandacht krijgt het boek ‘De dag die komt’ van Huub Oosterhuis, waarin een zevental woorddiensten zijn opgenomen voor de Advent en Kersttijd.

De bedoeling is dat we in de middag één van deze vieringen integraal zullen gaan uitvoeren.
Daarom zal uit de deelnemers een groepje ‘lezers en bidders’ gaan repeteren o.l.v. Kees Kok en er wordt een klein koor gevormd dat o.l.v. Elske te Lindert gaat werken aan de ‘koorzangen’.

De andere deelnemers studeren o.l.v. Theo Menting de liederen voor deze dienst in, met nog andere repertoire van Huub Oosterhuis voor de Advent en Kerst.
Henri Heuvelmans zal ons op de vleugel begeleiden.

Deze lieddag is niet alleen bestemd voor koorzangers, dirigenten, begeleiders en voor iedereen die van zingen houdt, maar zeker ook voor lekenvoorgangers, liturgiegroepen en pastores.
De dag begint om 10.30 uur (vanaf 10.00 staat de koffie klaar) en eindigt om 16.00 uur.
De toegang bedraagt € 25,00, inclusief koffie/thee/lunch en programmaboek.

Aanmelden kan via: www.kloosterhuissen.nl