10.00 - 10.30u inloop en koffie
10.30u vergadering

AGENDA
1.    Opening.
2.    Mededelingen.
3.    Notulen Algemene Ledenvergadering 2011.
4.    Jaarverslag secretaris.
5.    Financiën:
a.    Jaarverslag penningmeester.
b.    Kascommissie.
c.    Begroting 2012/2013.
6.    Bestuursbezetting.
7.    Beleid KDOV: Toekomstperspectieven, inclusief Commissie Rechtspositie.
8.    Situatie NSGV.
9.    Ingebrachte discussieonderwerpen.
10.  Rondvraag.
11.  Sluiting.

12.00 - 13.00u lunch
13.30 - 14.30u middagprogramma met Concert met werken van Herman Strategier