Een proeve van het LvdK  2013 kunt u vinden via deze link.