Zojuist verschenen:
Liedbundel Gij die ons zingen doet, nieuwe liederen voor de gemeente. De bundel bevat 84 melodieën die ik in de afgelopen dertig jaar schreef bij teksten van Ria Borkent, Martin de Geus, Andries Govaart, René van Loenen, Hans Mudde, Huub Oosterhuis, André F. Troost, Jan Visser, Sytze de Vries en Jaap Zijlstra.

Een aantal van deze liederen verscheen in uiteenlopende bundels, zoals het Gereformeerd Kerkboek, Zingend Geloven, Zing met de hemelboden, Op de wijze van het lied en Jij mijn adem.
In Gij die ons zingen doet zijn (de meeste van) deze reeds gepubliceerde liederen bijeengebracht, samen met een groot aantal nog niet eerder gebundelde en soms zeer recente liederen.
De liederen, waaronder ook een aantal kinderliederen, zijn bedoeld voor gemeentezang. Meestal zijn ze gecomponeerd met orgelbegeleiding in gedachten, een enkele keer met pianobegeleiding. Naast een groot aantal strofische liederen en enkele refreinliederen is een aantal ‘liturgische gezangen’ opgenomen (acclamaties, Onze Vader, geloofsbelijdenis). De liederen zijn gerubriceerd op het kerkelijk jaar en op de orde van dienst.
198 blz., inclusief begeleidingen, prijs € 45,- (+ 3,50 verzendk.).
U kunt bestellen door een emailtje te sturen aan: dirkzwart@jak.nl

www.dirkzwart.com