TILBURG - Hierbij attenderen we u op de studiedag van 10 november 2012 in de Abdij van Koningshoeven over het getijdengebed in de parochies. Op basis van uw naamsbekendheid menen we dat u hierin geïnteresseerd bent of mensen in uw omgeving hierop kunt wijzen. Voor meer informatie en opgave verwijzen we u naar flyer of onderstaande websites: http://www.koningshoeven.nl/nl/actueel/index.php of http://www.parochie-petrusenpaulus.nl/.
We hopen u als deelnemer te mogen verwelkomen. Parochie HH. Petrus en Paulus, Vierwindenlaan 9-11, Tilburg