‘U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG’ - Nieuwe ICLZ-gids voor kerkmuziek
BRUSSEL (KerkNet) - Hoe krijgen we een kerkgemeenschap aan het zingen? Waarop richt ik me als cantor bij de voorbede? Zing ik als zangleider wel of niet mee met de gemeenschap? Wat moet ik als koorleider weten vooraleer ik muziek voor een viering kan kiezen? Hoe wordt de kooropstelling bepaald? Ondersteun ik als voorganger de samenzang door in de micro mee te zingen? Ik ben organist en wil improvisaties van het laatste moment vermijden: waaraan moet ik allemaal denken?

Naar het voorbeeld van de eerder uitgegeven ‘Gids voor lectoren’ (Heer, open mijn lippen, Licap, 2009) biedt de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (I.C.L.Z.) opnieuw een toegankelijke en gebruiksvriendelijke gids aan voor iedereen die de liturgische vieringen door zang en muziek versterken. Van de organist tot de kinderstem, van de doordeweekse kerkganger tot de cantor, van de voorganger tot het meerstemmig zingende koor: iedereen die een muzikale diensttaak op zich neemt, vindt in deze publicatie achtergrond en informatie, concrete werktips, ideeën en handige hulpmiddelen om bij te dragen tot een geslaagde uitvoering van zang en muziek in de liturgie. Daarnaast biedt deze gids voor kerkmuziek ook gedetailleerde vragenlijstjes om de eigen muzikale praktijk te evalueren.

‘U komt de lof toe, U het gezang - Gids voor kerkmuziek’ is het ideale geschenk om alle medewerkers die zich inspannen voor zang en muziek in de liturgie te bedanken voor hun inzet, en hen te motiveren in hun engagement. De gids telt 40 pagina’s en kost 7,5 euro. Hij is verkrijgbaar in de liturgische boekhandel of online via de website www.licap.be.

Bron: Kerknet; 28 augustus 2012
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=108871