HEESWIJK-DINTHER - De zangdag van de NSGV in het Bisdom Den Bosch gaat dit jaar over de plaats die Maria heeft in de liturgie.
Op de zangdag willen we graag liederen en gezangen met u zingen, die bedoeld zijn voor de eucharistie of andere liturgische vieringen. We zingen muziek die eeuwenoud is, maar ook liederen waarvan de inkt nog maar net droog is.
Dr. Richard Bot zal de zangdag leiden. Hij is medewerker liturgie en kerkmuziek van het bisdom Rotterdam, docent Gregoriaans & Katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam en dirigent-organist in Voorschoten. Ook is hij Algemeen Voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en lid van de redactie van het Gregoriusblad.

 

De zangdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 16.00 uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De kosten bedragen € 15,00, inclusief koffie/thee en lunch.
U kunt zich als volgt aanmelden:
1) stuur vóór 15 oktober bijgaand inschrijfformulier (ook te downloaden op onze website) ingevuld naar het bureau, ofwel per post ofwel per mail;
2) maak het verschuldigde bedrag over op Postbank 112.52.36 t.n.v. 'Penningmeester St.-Gregoriusvereniging' te Schijndel, o.v.v. 'Zangdag 27 oktober'.
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van de kosten!
Wie het eerst komt, die het eerst maalt: vol is vol! Vorig jaar hebben we veel mensen moeten teleurstellen, dus wees snel met uw aanmelding!

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; jrg 6, nr 4, augustus 2012