BERGEN OP ZOOM – Op 3 juli is Toos (C.M.M.) Huijsmans op 86-jarige leeftijd overleden. Tot voor enkele jaren geleden was zij, sinds haar conservatoriumopleiding, ruim 50 jaar werkzaam als dirigent-organist aan katholieke parochiekerken in Bergen op Zoom. Decennia lang, tot haar pensionering, was ze tevens lerares piano, orgel en AMV aan de plaatselijke muziekschool. Zij was pauselijk onderscheiden met Pro Ecclesia Et Pontifice en koninklijk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitvaartdienst heeft op 9 juli plaatsgevonden in de kerk van St. Gertrudis te Bergen op Zoom en aansluitend was de crematie. Bron: HS; 10 juli 2012