ROERMOND - De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond heeft voor komend najaar een aantal activiteiten op de planning staan. Om alvast te noteren in de agenda.

Op de zaterdagmiddagen 6 en 20 oktober vinden in de Roermondse bisdomgebouwen twee centrale evaluatiebijeenkomsten plaats van de dekenale kerkmuzikaal en liturgisch deskundigen. En op woensdagavond 14 november komt in Roermond het algemeen bestuur van de NSGV samen met de diverse koorkringbesturen.

Meer info over dit alles: nsgv@bisdom-roermond.nl

Bron: Nieuws van de NSGV (juli/agustus 2012)
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=3439