De belangrijkste componisten en werken van 1400 tot nu.
UTRECHT (RKnieuws.net) - ‘Handboek van de koormuziek – De belangrijkste componisten en werken van 1400 tot nu’ is een boek dat de muziekliefhebbers zeker zal interesseren. Dit boek beoogt een gids te zijn in de koormuziek en wil het licht laten schijnen op bekende en minder bekende muziek. Het biedt houvast bij een zoektocht naar programmering, een houvast in de geschiedenis van de koormuziek en een oriëntatie op de ontstaansgeschiedenis ervan.
Naast de beschrijving van de belangrijke vocale vormen en van de koorwerken en hun scheppers, is ook de context geschetst waarin componisten hebben gewerkt. Algemene (muziek)historische ontwikkelingen, politiek en sociaal-maatschappelijke omstandigheden staan naast de artistieke en stilistische tendensen. Zo ontstaat een breed perspectief van de omstandigheden van waaruit de koormuziek is ontstaan.

De bespreking van de componisten, hun oeuvre en hun koorwerk is zowel historisch als analytisch; zij is erop gericht de muziek tot leven te laten komen en de lezer te prikkelen om te gaan luisteren.

Handboek van de koormuziek – De belangrijkste componisten en werken van 1400 tot nu onder redactie van Hans Noyens; uitgeverij Kok, Utrecht; 400 blz.; 39,50 euro.

Bron: RKnieuws.net; woensdag 27 juni 2012
http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=71843