“De Kerk heeft schoonheid nodig”
HAARLEM (RKnieuws.net) - Het eerste exemplaar van de cd ‘Haarlemmer Orgelboek’ werd afgelopen zaterdag aan de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr.dr J.M. Punt overhandigd. Dit gebeurde in de Sint-Josephkerk aan de Jansstraat in Haarlem, waar ook de cd-opname heeft plaatsgevonden.
De voorzitter van de diocesane NSGV overhandigt de cd ‘Haarlemmer Orgelboek’ aan bisschop Punt.Tijdens de presentatie speelden Gemma Coebergh en Mark Heerink o.a. een indrukwekkende meditatie van Hendrik Andriessen over het verhaal van de Emmaüsgangers en een Ave Maria van Luc Löwenthal, waarbij de gregoriaanse melodie op de cello werd gespeeld door Margrita Rondeel.

In zijn dankwoord onderstreepte de Bisschop het belang van muziek en andere kunst. “De kerk heeft de schoonheid nodig om het geloof ingang te doen vinden in de harten van de mensen”, zei hij en hij prees vervolgens ieder die aan de totstandkoming van dit bijzondere geluidsdocument heeft bijgedragen. “Met het Haarlemmer Orgelboek zal ik niet veel kunnen doen, want ik ben geen organist, maar de cd zal ik zeker met aandacht beluisteren.” Tenslotte wenste mgr. Punt Gods zegen toe aan ieder die zich inzet voor de kerkmuziek in het bisdom en in de parochies.

Bron: Bisdom Haarlem-Amsterdam; RKnieuws.net; 20 juni 2012
http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=71748