NIJMEGEN -De Schola Cantorum Karolus Magnus heeft een nieuwe CD uitgebracht onder de titel 'Martyred Virgins'. De titel verwijst naar Maagd-Martelaressen; de CD bevat een ritueel met een doorlopende afwisseling van Gregoriaanse gezangen en gesproken teksten, waarin de tijdloze problematiek van vrouwenmisbruik wordt gememoreerd. De schola verbindt zo een eeuwenoude traditie met een problematiek die tot op de dag van vandaag bestaat. Het bijzondere van Martyred Virgins is dat het niet louter historiserend is: het gaat niet alleen om vrouwen die voor hun geloof stierven, zelfs niet alleen om vrouwen die vanwege het christelijk geloof aangetast werden in hun maagd-zijn. Nee, het betreft ook de vrouw en haar positie in de maatschappij anno 2012.

 

En daarmee slaat de mannenschola een heel andere richting in. Het oude gregoriaans wordt in een moderne context geplaatst. De CD draagt als ondertitel 'A Gregorian memorial to female victims of violence'. Meer informatie: www.karolusmagnus.nl.

 

Bron: Nieuwsbrief NSGV in het Bisdom Den Bosch; jaargang 6, nummer 3 – juni 2012