DEN BOSCH - Momenteel is de NSGV in het Bisdom Den Bosch bezig met de voorbereidingen van de zangdag 2012, die in het teken zal staan van Maria. In het leven van veel mensen is Maria een belangrijk persoon, bedevaartsplekken blijven steeds mensen trekken en devotieliederen worden met hart en ziel gezongen. Ook in de liturgie heeft Maria een plaats, met name in de advent, waarin de kerk mèt haar de geboorte van Jezus met Kerstmis verwacht. Op deze zangdag zingen we nieuwe en oude liederen die een plaats kunnen hebben in de adventsliturgie en in liturgische vieringen waarin Maria centraal staat. Als koorleider van de dag hebben we niemand minder dan Dr. Richard Bot, voorzitter van de landelijke Sint-Gregoriusvereniging, bereid gevonden. Medewerking verleent ook Jan van de Laar, organist in Helmond. De dag vindt plaats op 27 oktober 2012 van 10.00 tot 16.00 uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD  Heeswijk-Dinther.


Bron: Nieuwsbrief NSGV in het Bisdom Den Bosch; jaargang 6, nummer 3 – juni 2012