LISSE - De restauratie van het Adema-orgel van de St. Agathakerk in Lisse was al in 2011 afgerond, maar van een officiële inspeling was het nog niet gekomen. Op zaterdag 23 juni haalt de Stichting Vrienden van het Ademaorgel in samenwerking met de lokale commissie van de Willibrordusparochie te Lisse de schade in met een feestelijk orgelconcert.

Het Adema-orgel uit 1913/14 werd in 2009/2011 door ons gerestaureerd, waarbij de in de loop der jaren veel gewijzigde dispositie grotendeels gereconstrueerd werd naar de oorspronkelijke situatie. Daarnaast werd de elektrische tractuur opnieuw aangelegd en plaatsten wij een nieuwe, gedigitaliseerde speeltafel met een setzerinstallatie.

Het inspelingsconcert begint om 15.30 uur en wordt gegeven door Jan Verschuren, organist van de Hartebrugkerk in Leiden, en Ton van Eck, die als adviseur namens de KKOR bij de restauratie betrokken was. Daarnaast zal ook het parochiekoor medewerking verlenen. Namens Adema’s Kerkorgelbouw zal Ronald van Baekel een klankdemonstratie geven en een toelichting geven bij de restauratie. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

 

Bron: Adema Kerkorgelbouw; 2 juni 2012
http://www.adema-kerkorgelbouw.nl/nieuws/files/0a248299782712926302e77fd88e605e-13.html