ROTTERDAM - Ter gelegenheid van zijn 25–jarig jubileum als dirigent van IHSE – het parochiekoor van de kathedraal H.H. Laurentius & Elisabeth – is Marc Schaap zondag door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging onderscheiden voor zijn inzet voor de kerkmuziek gedurende 25 jaar als koordirigent.
Hij ontving bij deze gelegenheid de eremedaille in zilver van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, die hem werd opgespeld door Ton Lindeman, vice-voorzitter van het parochiebestuur H.H. Laurentius & Elisabeth.
Tijdens de Eucharistieviering op de feestdag van de Heilige Drie-eenheid werd ter gelegenheid van het jubileum van Marc Schaap de ‘Missa Brevis IHS Joannis de Deo’ (Bes gr.t.) (‘Kleine Orgelmesse’) van Jozef Haydn uitgevoerd door het parochiekoor IHSE samen met de Cantorij van het Bisdom Rotterdam o.l.v. de jubilerende dirigent zelf, met aan het orgel Aart de Kort.

Marc Schaap heeft zijn jubileum aangegrepen om de kerkmuziek weer even onder de aandacht te brengen. “Kerkmuziek lijkt misschien een gepasseerd station, maar dat is het absoluut niet,” zo verduidelijkt koorlid Ellen Kegge de opvatting van haar dirigent. “Wij zingen in het Westen muziek die is gebaseerd op de uitvoering van het Gregoriaans, dé kerkmuziek van de Middeleeuwen.” Bijna acht eeuwen lang heeft de ontwikkeling van de Europese muziekgeschiedenis voor een belangrijk deel via kerkmuziek plaatsgevonden.” Dat blijft actueel. Zo heeft organist Aart de Kort bij het honderdjarig bestaan van IHSE in 2005 een speciale mis gecomponeerd.

Marc Schaap is een groot liefhebber van orgelwerken van Cesar Franck. Zelf bespeelt hij ook regelmatig de toetsen en registers van het orgel. De jubilerende kerkmusicus is als ambtelijk secretaris verbonden aan ISOK – samenwerkingsverband van Protestante Kerk in Nederland (PKN) en het Rooms Katholieke Kerkgenootschap (RKK) – waar hij de afgelopen jaren o.a. het cursusaanbod Kerkmuziek heeft gereorganiseerd. Iets waar heel veel gebruik van wordt gemaakt door zowel koorzangers als kerkmusici in opleiding. Daarnaast is hij 25 jaar dirigent van het parochiekoor IHSE en tevens chef-dirigent van de Cantorij van het Bisdom Rotterdam. Marc Schaap is verder als medewerker Kerkmuziek verbonden aan Pastorale Dienstverlening (PD) van het bisdom Rotterdam.

 


Bron: RKnieuws.net; Bisdom Rotterdam; 5 juni 2012
http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=71537