De NSGV Haarlem-Amsterdam organiseert in de komende maanden drie studiebijeenkomsten die met name bedoeld zijn voor de amateurorganisten en wel in Purmerend, Haarlem en Schermerhorn.

  • Kennismaking met 'Orgelbegeleidingen bij de liederen van GvL'
  • Workshop en cd-presentatie Haarlemmer Orgelboek
  • Studie- en contactdag voor amateur-organisten rond Gaspard Corrette

Kennismaking met 'Orgelbegeleidingen bij de liederen van GvL'

Vrijdag 1 juni 2012, 19.30 - 22.00 uur,  H. Nicolaaskerk (Koepelkerk), Purmerend

Veel organisten hebben er jaren naar uitgekeken, de begeleidingen bij de bundel Gezangen voor Liturgie (GvL). Er waren wel diverse begeleidingen voorhanden maar nu is er een bundel waarin alle liederen (GvL 401 t/m 659) bijeen zijn gebracht. Voor een deel zijn dit bestaande begeleidingen, maar voor een deel zijn het ook nieuwe begeleidingen, speciaal voor deze nieuwe bundel gemaakt.

Op de workshop op 1 juni gaan we deze begeleidingsbundel nader beschouwen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf één of meer begeleiding(en) voorbereiden. Eventueel kan een begeleiding worden toegestuurd als de deelnemer (nog) niet in het bezit is van de begeleidingenbundel. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor het registreren en het tempo van de voorspelen en begeleidingen.

Locatie: H. Nicolaaskerk Kaasmarkt 15  1441 BG Purmerend

Kosten voor deelname aan de workshop 10,00 euro p.p. en er is plaats voor 6 actieve deelnemers. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelden. 

Workshop en cd-presentatie Haarlemmer Orgelboek

Zaterdag 16 juni 2012, 13.00-16.45 uur,  St.-Josephkerk, Haarlem

In 2010 verscheen het Haarlemmer Orgelboek. In dit orgelboek zijn vijf bestaande werken te vinden van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk en tien nieuwe composities van Bernard Bartelink, Jos Beijer, Wouter van Belle, Maurice van Elven, Luc Löwenthal, Daan Manneke, Jan Raas en Kees Schoonenbeek. Het initiatief hiertoe werd genomen door de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) in het bisdom Haarlem-Amsterdam, die daarmee een impuls aan het liturgische orgelspel in het bisdom en daarbuiten wilde geven.

Om amateurorganisten een indruk te kunnen geven hoe de composities klinken, is besloten de werken op een cd op te nemen. Deze opname vond plaats in de St.-Josephkerk te Haarlem; Gemma Coebergh en Mark Heerink tekenden voor deze opname.

De cd wordt op zaterdag 16 juni a.s. gepresenteerd in Haarlem in de Sint-Josephkerk (Jansstraat 43) van 16.00 tot 16.45 uur. Gemma Coebergh en Mark Heerink zullen met orgelspel de presentatie omlijsten. Voorafgaande aan de presentatie is er een workshop van 13.00 - 15.30 uur o.l.v. Gemma Coebergh en Mark Heerink waarin amateur-organisten werken uit het Haarlemmer Orgelboek kunnen voorspelen.

Na de presentatie is de cd verkrijgbaar voor 10,00 euro, de normale verkoopprijs van de cd is 15,00 euro.

Kosten voor deelname aan de workshop is 10,00 euro p.p. en er is plaats voor 8 actieve deelnemers. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelden. De cd-presentatie is vrij toegankelijk.

Studie- en contactdag voor amateur-organisten rond Gaspard Corrette


Zaterdag 13 oktober 2012, 11.00 - 15.00 uur,  Grote Kerk Schermerhorn

In 1703 schreef de Franse barokcomponist Gaspard Corrette de Messe du 8e ton pour L'Orgue. Deze mis, bestaande uit 24 delen, is door zijn eenvoud goed uit te voeren door amateur-organisten. Daarnaast klinken veel van de voorgeschreven registraties ook op latere (romantische orgels) verassend goed. Daardoor is deze muziek goed bruikbaar in de liturgische praktijk van veel amateur-organisten.  

Op de workshop wordt ingegaan op uitvoeringspraktijk van de Franse barokmuziek waarbij aan bod komen:
- registratievoorschriften
- ornamentiek
- inegalité
- alternatim praktijk

Het orgel in de Grote Kerk te Schermerhorn  stamt uit de 18e eeuw en er is waarschijnlijk afkomstig uit het Rijnland. Het instrument heeft een Franse dispositie en is goed geschikt voor de uitvoering van Franse barok muziek.

Kosten voor deelname 15,00 euro p.p. incl. koffie en thee (Gelieve zelf voor een lunchpakket te zorgen). Er is plaats voor maximaal 10 actieve deelnemers.

Locatie: Grote Kerk Schermerhorn, Oosteinde 2, 1636 XV Schermerhorn

Voor opgave en voor eventueel aanvullende informatie m.b.t. de drie bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met Mark Heerink regionaal medewerker kerkmuziek NSGV Haarlem-Amsterdam T: 06-23400843 E: m.heerink@planet.nl W: www.nsgvhaarlem.nl