UTRECHT - De Algemene Ledenvergadering 2012 zal worden gehouden op zaterdag 6 oktober a.s. in de Sint- Augustinuskerk te Utrecht.
Ingang: Parochieel Centrum, Rozenstraat 1.

Het programma is als volgt:
10.00 - 10.30u inloop met koffie
10.30 - 12.00u algemene ledenvergadering
12.00 - 13.00u lunch
13.30 - 14.30u middagprogramma

Het muzikaal middagprogramma wordt georganiseerd door ons lid Paul van der Woude met een korte inleiding over Herman Strategier - wiens 100e geboortedag we dit jaar vieren – en diens koor- en orgelmuziek.
Agendavoorstellen, aan- en afmeldingen bij de secretaris: secretaris@kdov.nl.

Bron: Gemma Coebergh; september 2012