Ontdek je stem
Ieder kerkkoor wil graag nieuwe leden. Maar wat doen we als iemand die nog nooit in een koor gezongen heeft zich aanmeldt? Hij of zij krijgt ergens een plek in het koor en mag proberen om mee te gaan doen. Kunt u zich voorstellen dat zoiets zou gebeuren bij een orkest? ‘Nee, maar dat is anders’, hoor ik u zeggen, ‘want zingen kan toch iedereen?’ Het duurt dan vaak ook lange tijd voordat zo’n beginneling doorheeft wat hij met een partituur moet en zijn stem durft te laten horen. Sommigen houden het na een paar repetities al voor gezien of – en dat is erger – iemand blijkt helemaal geen aanwinst voor het koor te zijn, omdat hij/zij de anderen in de war brengt en de kwaliteit van het koor omlaag haalt.

 

Eigenlijk zou ieder beginnend koorlid een cursus moeten volgen om goed te leren zingen, een partituur te leren lezen en het muzikale gehoor te ontwikkelen. Met het onlangs verschenen handboek ‘Ontdek je stem’ kan ieder koor zo’n cursus aanbieden. De auteurs Nadia Loenders (zang) Hennie Ramaekers (theorie) zijn er in geslaagd om op een laagdrempelig niveau de meest wezenlijke zaken aan te bieden, niet meer dan nodig is. Ze bieden de stof aan in twaalf lessen.

Praktijk

Iedere les begint met een stukje muziektheorie, waarbij alleen wat echt van belang is voor een koorzanger de revue passeert. Vervolgens wordt onder het kopje ‘praktijk’ een aantal oefeningen gegeven voor houding, ademhaling, klankvorming en articulatie. Dat hierbij echt aan de koorpraktijk gedacht is blijkt bijvoorbeeld uit de aandacht die gegeven wordt aan een goede houding bij het zittend zingen, koorademhaling en het vormen van een homogene koorklank. Vanaf les 8 worden er steeds enkele gehooroefeningen aangeboden waarbij het er om gaat om bepaalde toonafstanden zuiver te kunnen intoneren en om bewust te leren luisteren naar het verloop van een melodie. Voor het noodzakelijke ‘huiswerk’ krijgt de cursist bij het boek een cd geleverd waarop alle oefeningen worden voorgezongen.

Wellicht kunnen kerkkoren deze introductiecursus eenmaal per jaar aanbieden, al dan niet in samenwerking met andere koren uit de parochie of uit de regio, onder leiding van een professionele dirigent en/of een stempedagoog.  Het mes snijdt dan aan twee kanten: mensen die overwegen om in een koor mee te gaan zingen, krijgen een goede introductie en daarmee kan het koor een aantal waardevolle zangers (m/v) rijker worden!


Nadia Loenders en Hennie Ramaekers. Ontdek je stem. Handboek voor beginnende koorzangers (inclusief oefen-cd). ISMN 979-0-035-20356-9. Uitgave: Harmonia HU 4333-400. Prijs: € 19,95. www.dehaske.nl


Bron: Doorgeven; Bert Stolwijk; maart 2012
http://www.doorgeven.com/website/index.php?page=het-vermelden-waard