Heringebruikname van het T. Jos Vermeulen-orgel  (1918) in de O.L.Vrouw van de A.H. Rozenkrans,  Obrechtstraat, Amsterdam.

AMSTERDAM - Zondag 25 maart, aanvang 15.00 uur,  zal na een restauratie en reconstructie door de firma Pels & Van Leeuwen het orgel van de O.L.Vrouw van de A.H. Rozenkrans, Jacob Obrechtstraat Amsterdam, weer in gebruik worden genomen met een presentatie door adviseur Jos Laus en de beide organisten Bernard Bartelink en Kees de Wijs.

Het orgel, gebouwd in 1918 door T. Jos Vermeulen (fa Ypma & Co) uit Alkmaar, naar het rein pneumatische systeem met vrijstaande speeltafel werd opgeleverd met  27 registers verdeeld over 2 klavieren en vrij pedaal. De orgelkas is gemaakt naar een ontwerp van de architect van de kerk Jan Stuyt.
In 1939 werden wijzigingen aan het front aangebracht om het roosvenster beter tot zijn recht te laten komen.
In 1957 werd op aandringen van de musicoloog en koordirigent Jan Bank het instrument gewijzigd naar de toen geldende inzichten. Het orgel werd geëlektrificeerd en de dispositie in neobarokke sfeer omgebouwd. Strijkers moesten het veld ruimen en expressions werden verwijderd. In 1967 werden op advies van Jan Bank en Bernard Bartelink de werkzaamheden voltooid en kreeg het orgel een rugwerkje in neobarokke stijl. Bij deze gelegenheid werd een deel van de tongwerken vernieuwd. Door de jaren heen ging achterstallig onderhoud zijn tol eisen en namen de storingen toe.
In 2002 werden door adviseur Jos Laus de eerste contouren voor een restauratie/reconstructieplan opgesteld. Het rugwerk zou verwijderd worden, maar de positieffunctie wilde men behouden. Het plan voorzag in de plaatsing van het positief in de orgelkas tussen hoofdwerk en zwelwerk.  Een plan dat overigens in 1916 al door Vermeulen en Stuyt werd voorgesteld, maar het niet haalde vanwege de oorlogsomstandigheden.
Bij de huidige restauratie werd de oorspronkelijke dispositie voor hoofd en zwelwerk gereconstrueerd, temeer omdat 90 % van het oorspronkelijke pijpwerk in al dan niet versneden vorm aanwezig was.  Het nieuwe positief kreeg een nieuwe windlade en veel pijpwerk van de jaren zestig kon na het aanbrengen van expressions en herintonatie hergebruikt worden, zo nodig werd nieuw pijpwerk gemaakt. De standaard speeltafel van 1957 is vervangen door de oude speeltafel van het orgel van de Maria van Jessekerk te Delft. Deze drieklaviers speeltafel(1929) , overcompleet na de reconstructie van het Delftse orgel, werd in stijl herzien en aangepast aan de Amsterdamse situatie. Het orgel telt  thans 36 registers verdeeld over die manualen en vrij pedaal.

Jos Laus