UTRECHT (RKnieuws.net) - Aan het einde van een pontificale eucharistieviering in de H. Gerardus Majellakerk te Utrecht heeft kardinaal Eijk zondag dhr. A. Hoogenboom de versierselen en de oorkonde uitgereikt die behoren bij het ridderschap in de Orde van H. Sylvester. Dhr. Hoogenboom ontving deze hoge pauselijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de R.-K. Kerk. Zo heeft hij zich vanaf zijn opleiding tot kerkmusicus ten dienste gesteld van de R.-K. kerkmuziek.
In zijn toespraak bedankte kardinaal Eijk dhr. Hoogenboom voor zijn jarenlange inzet, ook zei hij: “U hebt door de waardige wijze waarop u de vieringen muzikaal hebt opgeluisterd een grote bijdrage geleverd aan de waardige viering van de Eucharistie. […] Het is goed u nu te eren, u die altijd God geëerd heeft.” Hoogenboom is parochiaan van de H. Vituskerk in Hilversum, kardinaal Eijk: “Uw pastoor stemde in met een eerbetuiging in deze kerk. U bent hier immers van 1994 tot 2011 actief geweest als dirigent van de Capella Majellana” (het meerstemmig parochiekoor).

Verdiensten
De kardinaal refereerde ook aan de kerkmuziek die Hoogenboom heeft gecomponeerd en waarvan deze zondag twee werken klonken. Daarbij maakte hij een voor de aanwezigen verrassende opmerking over de muzikaliteit van Hoogenbooms kleindochter: “Jessica heeft de muziek geschreven voor het lied dat ons gaat vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival.” Vervolgens somde hij een aantal andere verdiensten op van dhr. Hoogenboom, zoals: zijn activiteiten voor de VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind), zijn activiteiten voor de RKPN (Rooms Katholieke Partij Nederland) rond 1970, het oprichten van de Willibrord-Academie in 1987 en het organiseren van onder meer lezingen, symposia en bedevaarten voor deze academie, het oprichten van het IHGO (Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding) in 1988. Voor deze laatste organisatie heeft hij zich ruim 10 jaar ingezet.
Kardinaal Eijk: “Ook uw echtgenote mogen we niet vergeten: ik wil haar bedanken voor haar trouw en ondersteuning gedurende 53 jaar huwelijksleven.” Hierna ging hij over tot het uitreiken van de onderscheiding. “Vergeet niet: het is nu afgelopen met het ge-meneer: het is nu ridder Hoogenboom!” Waarna hij de decoratie opspeldde en de bijbehorende oorkonde overhandigde.

Geschenk
Tijdens de receptie na afloop van de Eucharistieviering sprak de vice-voorzitter van de H. Gerardus Majellaparochie, mevr. M. Kamer, dhr. Hoogenboom en zijn echtgenote kort toe. Dhr. Hoogenboom richtte vervolgens een kort dankwoord tot de aanwezigen. Mevr. Kamer sprak ook kardinaal Eijk toe. Daarbij overhandigde ze hem, mede vanwege zijn creatie tot kardinaal, een (letterlijk) klein geschenk: een gebedsboekje uit 1800.

Bron: Aartsbisdom Utrecht; RKnieuws.net; 5 maart 2012
http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=70377