BRUSSEL (KerkNet/Tertio) – De Nederlandse en Vlaamse bisschoppen werken aan een nieuwe vertaling van de liturgische boeken, zoals gevraagd door Rome. Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, liet in en interview met ‘Tertio’ uitschijnen dat het nog even zal duren voordat die vertaling is voltooid. “Omdat ons taalgebied niet zo groot is, hebben wij niet zoveel experts om in te zetten. De procedure is tijdrovend omdat er voortdurend uitwisseling moet zijn tussen de experts, de gemengde commissie, waar twee Nederlandse en twee Vlaamse bisschoppen zitting in hebben, en de andere bisschoppen. De pauselijke instructie ‘Liturgiam Authenticam’ vraagt bovendien uitdrukkelijk zo dicht mogelijk bij de Latijnse grondtekst te blijven. Dat moet worden verzoend met een voldoende vlotte en verstaanbare taal in het Nederlands. Dat is geen gemakkelijke oefening want er zijn toch redelijk wat verschillen tussen het Noord- en het Zuid-Nederlands. Zo is het niet waarschijnlijk dat we tot een eengemaakte versie van het Onzevader zullen komen.”

Bron: Kerknet; 20 februari 2012
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=105741